تساوی پیشگامان و جهان گستر در چهارمین بازی لیگ زیر 13 سال

تساوی پیشگامان و جهان گستر در چهارمین بازی لیگ زیر 13 سال

چهارمین بازی تیم زیر ۱۳ سال باشگاه پیشگامان مشهد با تساوی در مقابل تیم جهان گستر به پایان رسید.

پیشگامان مشهد ۱ – ۱ جهان گستر

پیشگامان مشهد 1-1 جهان گستر

چهارمین بازی در شرایط خوبی شروع شد. دقایق ابتدایی دو تیم شرایط برابری داشتند، اما بازیکنان ما کمی با غرور بازی میکردند و دست کم گرفتن تیم حریف باعث شد، تیم جهان گستر در یک حمله، موفق به گلزنی شده و نتیجه ۱ _۰ در نیمه اول پایان یابد.

در نیمه دوم با صحبت های انجام شده توسط سرمربی تیم، تیم ما بازی برتری را شروع کرد و حمله های متعددی روی دروازه حریف انجام داد که در نهایت بچه ها موفق شدند در یک حمله تیمی و گرفتن ضربه ایستگاهی، گل مساوی را با ضربه ایستگاهی ابوالفضل توانا بزنند.

هر چند که بعد از گل هم حمله های بیشتری نسبت به تیم حریف داشتیم اما داوری ضعیف مسابقه و سرپوشی از چند خطای واضح تیم حریف باعث به پایان رسیدن بازی با نتیجه مساوی شد. همچنین داوری ضعیف باعث اعتراض مکرر کادر فنی شده، و اخراج سرمربی و یکی از مربیان را هم به همراه داشت و در نهایت هم بازی با کمک داور خوب، با نتیجه مساوی به پایان رسید.

گزارش تصویری بازی

تساوی پیشگامان و جهان گستر در چهارمین بازی لیگ زیر 13 سال

محمد صالح صادقی تساوی پیشگامان و جهان گستر در چهارمین بازی لیگ زیر 13 سال

تساوی پیشگامان و جهان گستر در چهارمین بازی لیگ زیر 13 سال

محمدصالح صادقی تساوی پیشگامان و جهان گستر در چهارمین بازی لیگ زیر 13 سال

محمد صالح صادقی تساوی پیشگامان و جهان گستر در چهارمین بازی لیگ زیر 13 سال

تساوی پیشگامان و جهان گستر در چهارمین بازی لیگ زیر 13 سال

محمد صالح صادقی تساوی پیشگامان و جهان گستر در چهارمین بازی لیگ زیر 13 سال

تساوی پیشگامان و جهان گستر در چهارمین بازی لیگ زیر 13 سال

تساوی پیشگامان و جهان گستر در چهارمین بازی لیگ زیر 13 سال

تساوی پیشگامان و جهان گستر در چهارمین بازی لیگ زیر 13 سال

تساوی پیشگامان و جهان گستر در چهارمین بازی لیگ زیر 13 سال

تساوی پیشگامان و جهان گستر در چهارمین بازی لیگ زیر 13 سال

تساوی پیشگامان و جهان گستر در چهارمین بازی لیگ زیر 13 سال

تساوی پیشگامان و جهان گستر در چهارمین بازی لیگ زیر 13 سال

تساوی پیشگامان و جهان گستر در چهارمین بازی لیگ زیر 13 سال

تساوی پیشگامان و جهان گستر در چهارمین بازی لیگ زیر 13 سال

تساوی پیشگامان و جهان گستر در چهارمین بازی لیگ زیر 13 سال

تساوی پیشگامان و جهان گستر در چهارمین بازی لیگ زیر 13 سال

تساوی پیشگامان و جهان گستر در چهارمین بازی لیگ زیر 13 سال

تساوی پیشگامان و جهان گستر در چهارمین بازی لیگ زیر 13 سال

تساوی پیشگامان و جهان گستر در چهارمین بازی لیگ زیر 13 سال

تساوی پیشگامان و جهان گستر در چهارمین بازی لیگ زیر 13 سال

تساوی پیشگامان و جهان گستر در چهارمین بازی لیگ زیر 13 سال

تساوی پیشگامان و جهان گستر در چهارمین بازی لیگ زیر 13 سال

تساوی پیشگامان و جهان گستر در چهارمین بازی لیگ زیر 13 سال پویا فیاضی نیا

تساوی پیشگامان و جهان گستر در چهارمین بازی لیگ زیر 13 سال

تساوی پیشگامان و جهان گستر در چهارمین بازی لیگ زیر 13 سال

پویا فیاضی نیا تساوی پیشگامان و جهان گستر در چهارمین بازی لیگ زیر 13 سالمجتبی حسینی تساوی پیشگامان و جهان گستر در چهارمین بازی لیگ زیر 13 سال

پویا فیاضی نیا تساوی پیشگامان و جهان گستر در چهارمین بازی لیگ زیر 13 سال

مجتبی حسینی تساوی پیشگامان و جهان گستر در چهارمین بازی لیگ زیر 13 سال

به مشاوره نیاز دارید؟