کلاس بامبینی باشگاه فوتبال پیشگامان مشهد

شرایط ثبت نام کلاس بامبینی باشگاه فوتبال پیشگامان مشهد

نوع فعالیت : بامبینی

  • شرایط ثبت نام و سن:۴تا ٧سال
  • مکان چمن:دانشگاه فرهنگیان(ثامن) انتهای دانش آموز٣٨
  • هزینه یک ترم با ۲۴ جلسه:۱.۵۰۰.۰۰۰ تومان
  • زمان برگزاری:روزهای زوج، ١٨:٣٠الی٢٠
  • کادر فنی:آقایان رفیع زاده وقهار پور

کادر فنی

بازیکنان

به مشاوره نیاز دارید؟