تیم زیر ۱۲ سال باشگاه فوتبال پیشگامان مشهد

شرایط عضویت در تیم زیر ۱۲ سال باشگاه فوتبال پیشگامان مشهد

نوع فعالیت : تیم زیر ۱۲ سال باشگاه فوتبال پیشگامان مشهد

  • شرایط ثبت نام و سن:۱۱ تا ۱۲ سال
  • مکان چمن:چمن هنرستان
  • هزینه یک ترم:۲.۷۰۰.۰۰۰
  • زمان برگزاری:روزهای زوج ۱۶ - ۱۷:۳۰
  • کادر فنی:وحید فیاضی نیا، مجتبی حسینی، سبحان خراشادی

کادر فنی

به مشاوره نیاز دارید؟