تیم زیر ۱۱ سال باشگاه فوتبال پیشگامان مشهد

شرایط عضویت در تیم زیر ۱۱ سال باشگاه فوتبال پیشگامان مشهد

نوع فعالیت : تیم زیر ۱۱ سال باشگاه فوتبال پیشگامان مشهد

  • شرایط ثبت نام و سن:۱۰ تا ۱۱ سال
  • مکان چمن:چمن کاظمیان (چهارراه دانشجو)
  • هزینه یک ترم:۲.۷۰۰.۰۰۰
  • زمان برگزاری:روزهای فرد ۱۹ - ۲۰:۳۰
  • کادر فنی:آقایان جلال عبداللهیان و سبحان خراشادی

کادر فنی

بازیکنان

به مشاوره نیاز دارید؟