تیم فوتبال نوجوانان پیشگامان مشهد (۱۶-۱۷ سال)

شرایط عضویت در تیم فوتبال نوجوانان پیشگامان مشهد (۱۶-۱۷ سال) باشگاه فوتبال پیشگامان مشهد

نوع فعالیت : تیم فوتبال نوجوانان پیشگامان مشهد (۱۶-۱۷ سال) باشگاه فوتبال پیشگامان مشهد

  • شرایط ثبت نام و سن:۱۶ و ۱۷ سال
  • مکان چمن:دانشگاه فرهنگیان(ثامن) انتهای دانش آموز٣٨
  • هزینه یک ترم:تماس با باشگاه
  • زمان برگزاری:روزهای زوج، ١٨:٣٠الی٢٠
  • کادر فنی:مهدی نظری

به مشاوره نیاز دارید؟