تیم زیر ۱۳ سال باشگاه فوتبال پیشگامان مشهد

شرایط عضویت در تیم زیر ۱۳ سال باشگاه فوتبال پیشگامان مشهد

نوع فعالیت : تیم زیر ۱۳ سال باشگاه فوتبال پیشگامان مشهد

  • شرایط ثبت نام و سن:۱۲ تا ۱۳ سال
  • مکان چمن:چمن هنرستان
  • هزینه یک ترم:۲.۷۰۰.۰۰۰
  • زمان برگزاری:روزهای زوج ۱۶ - ۱۷:۳۰
  • کادر فنی:آقایان وحید فیاضی نیا، مجتبی حسینی، سبحان خراشادی
به مشاوره نیاز دارید؟