یکی از تاکتیک‌پذیرترین بازیکنان تیم ۱۲ سال باشگاه پیشگامان مشهد است. این بازیکن از جنگندگی و هوش بالایی برخوردار است.

به مشاوره نیاز دارید؟