کادر فنی زیر ۱۲ سال

کادر فنی زیر ۱۲ سال

image
نام و نام خانوادگی:
صمد عمارلوئی

تاریخ تولد:
۱۳۷۱ /۱۱ /۱۸

مقطع تحصیلی رشته:
کارشناسی علوم ورزشی عمومی – دانشگاه فردوسی
دارای مدرک رسمی مربیگری ایران
حضور مستمر در دوره های آموزشی زیر نظر فدراسیون فوتبال جمهوری اسالمی ایران
سوابق اجرایی:
آنالیزور بزرگساالن لیگ برتر کشور شهرخودرو مشهد
مربی زیر۱۴ سال لیگ برتر کشور پیشگامان مشهد
آنالیزور بزرگساالن لیگ برتر کشور تراکتور تبریز
مربی زیر۱۴ سال لیگ برتر کشور پیشگامان مشهد
سرمربی زیر ۱۷ سال سوپر لیگ استان خراسان رضوی پیشگامان مشهد
سرمربی زیر۱۳ و ۱۴ سال دسته یک مشهد پیشگامان مشهد
آنالیزور بزرگساالن لیگ ۲ بزرگساالن کشور پیام توس خراسان
image

نام و نام خانوادگی:
علیرضا یاسایی
پست دفاع راست_دفاع چپ
تاریخ تولد:
۱۳۷۸/۰۱/۲۹
سوابق:
لیگ یک امیدهای کشور به همراه استقلال بجنورد
نایب قهرمانی سوپرلیگ خراسان شمالی به همراه استقلال بجنورد (بزرگسالان)
مقام سومی سوپرلیگ خراسان شمالی به همراه پیشگامان شیروان (بزرگسالان)
نایب قهرمانی سوپرلیگ خراسان شمالی به همراه پیشگامان شیروان (جوانان)
قهرمانی لیگ دسته یک مشهد به همراه شهاب خراسان (جوانان)

image
نام ونام خانوادگی:
سید مجتبی رضوی
تاریخ تولد :
۵۸/۳/۴
مدرک مربیگری:
درجه B آسیا
مدرک گرس روتس فوتبال پایه آلمان
مدرک بدن سازی مقدماتی فوتبال
سابقه مربیگری :
۲۰ سال از سال ۱۳۸۰
نوجوانان گچ خراسان
جوانان گچ خراسان
جوانان ابومسلم خراسان
جوانان شاهین
نونهالان ابومسلم ثامن
نوجوانان پیام مقاومت
جوانان پیام
مدارس فوتبالی:
۱.پیشگامان مشهد
۲.پرسپولیس مشهد
۳.استقلال خراسان
۴.کاوش مشهد
۵.سایپا مشهد
۶.سرخ پوشان مشهد
۷.پدیده مشهد
۸.ذوب آهن نسل جوان
۹.یاران میثاقیان
۱۰.ابومسلم ثامن
۱۱.ابومسلم خراسان
۱۲.تربیت مشهد
۱۳.شهرداری مشهد
۱۴.آب منطقه ای مشهد
۱۵.آستان قدس مشهد
به مشاوره نیاز دارید؟