پرهام افخمی بازیکن تیم زیر 13 سال باشگاه پیشگامان مشهد

این بازیکن که چند صباحی است وارد تیم شده ارتباط خیلی خوبی را با هم تیمی های خود برقرار کرده است. پرهام دارای
تکنیک نسبتا خوبی است و باید همین تکنیک را در اختیار کمک به تیم خود قرار دهد. بسیار با انگیزه و پرنشاط در تمرینات شرکت
میکند و از قدرت رهبری خوبی نیز برخوردار است.

به مشاوره نیاز دارید؟