ندا کابلی – مسئول ثبت نام باشگاه فوتبال پیشگامان مشهد

سرکار خانم ندا کابلی در حال حاضر مدیر داخلی مدرسه فوتبال و مسئول ثبت نام باشگاه فوتبال پیشگامان مشهد یکی از بهترین مدرسه فوتبال های سراسر کشور هستند. مدرک تحصیلی ایشان کارشناسی مدیریت بازرگانی و کاردانی روانشناسی کودک می باشد.

جهت ثبت نام مدرسه فوتبال باشگاه فوتبال پیشگامان مشهد کلیک کنید.

به مشاوره نیاز دارید؟