یکی از بهترین‌های تیم ۱۲ سال، منظم و متعهد بوده وهست. این بازیکن از هوش و جنگندگی و قدرت پای زیادی برخوردار است.

به مشاوره نیاز دارید؟