احسان لوائی مشهدی – مسئول بدنسازی و سلامت باشگاه پیشگامان

احسان لوائی مشهدی مسئول بدنسازی و سلامت باشگاه فوتبال پیشگامان مشهد می باشند. ایشان کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش بوده و در حال حاضر فعالیتشان در مدارس فوتبال و تیم های باشگاه ادامه دارد. از سوابق احسان لوائی مشهدی می توان به موارد زیر اشاره نمود.

برای ثبت نام در مدرسه فوتبال باشگاه پیشگامان روی دکمه رو به رو کلیک کنید

سوابق احسان لوائی مشهدی

 • مربی و مدرس دانشگاه
 • مسئول بخش بدنسازی و سنجش امادگی جسمانی اکادمی فوتبال پیشگامان
 • مربی بین المللی امادگی جسمانی و فانکشنال ترینینگ اکادمی ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران
 •  مدرک مربیگری B کنفدراسیون فوتبال آسیا
 • مربی رسمی امادگی جسمانی فدراسیون ورزشهای همگانی
 • دو دوره مربی بدنساز تیم فوتیال  منتخب استان خراسان انتخانی تیم ملی نوجوانان۹۵-۹۴
 • مربی بدنساز تیم فوتبال جوانان پدیده لیگ برتر کشور ۹۶-۹۵
 • مربی بدنساز تیم فوتبال بزرگسالان پدیده لیگ برتر کشور۹۷-۸۶
 • مربی بدنساز تیم فوتبال بزرگسالان صنعت لیگ سه کشور ۹۸-۹۷
 • مربی بدنساز تیم فوتسال جوانان استعدادهای درخشان لیگ برتر کشور ۹۹-۹۸
 • ( قهرمانی لیگ برتر فوتسال کشور )
 • مربی بدنساز تیم فوتبال بزگسالان پیام وحدت خراسان جنوبی  لیگ سه کشور ۰۰-۹۹
 • مربی بدنساز تیم فوتبال بزرگسالان شهر خودرو لیگ برتر کشور۰۱-۰۰
 •  مربی بدنساز  ورزشکاران قهرمانی و ملی پوش

برای اطلاع از برنامه های فوتبال باشگاه پیشگامان می توانید پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید.

به مشاوره نیاز دارید؟