یک بازیکن بسیار منظم، با اخلاق و با آینده‌ای درخشان در باشگاه پیشگامان مشهد است. قدرت بدنی و جنگندگی این بازیکن بسیار زیاد است.

به مشاوره نیاز دارید؟