کلینیک گلری

نوع فعالیت : گلری

  • شرایط ثبت نام و سن:۵ الی ۱۸سال
  • مکان چمن:(۱) چمن کاظمیان (۲) چمن هنرستان
  • هزینه یک ترم با ۲۴ جلسه:۳.۰۰۰.۰۰۰
  • زمان برگزاری:(۱) روزهای فرد ۱۹ الی ۲۰:۳۰ (۲) روزهای زوج ۱۶ الی ۱۷:۳۰
  • تیم های موجود:دو تیم فعال
  • کادر فنی:استاد مهدی دشتبان

گزارش تصویری از کلینیک گلری و دروازبانی

به مشاوره نیاز دارید؟